Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Medische terminologie en evaluatie van menselijke schade - hulp van derden

Inleiding van de paper:

Artikel 1382 B.W. verplicht degene door wiens schuld schade is ontstaan, deze schade te vergoeden. Schade doet zich echter voor in de meest uiteenlopende vormen, waarvan verlies van zelfredzaamheid er één is. Bij dergelijke schade kan hulp van derden een belangrijke steun vormen voor het slachtoffer. Het voorwerp van deze paper zal dan ook de hulp van derden in het aansprakelijkheidsrecht betreffen. Hierna zal het onderwerp kort afgebakend worden. Vervolgens wordt het begrip "hulp van derden" verder uitgediept. Nadien zal onderzocht worden wat het onderscheid is tussen de hulp van derden en enkele andere schadeposten. Verder zal nagegaan worden wie dergelijke hulp kan verlenen en hoe deze derden hiervoor vergoed kunnen worden. Tenslotte zal nog stilgestaan worden bij de begroting van deze schadepost.

Aanvullende informatie

 • Auteur: Ineke Michielsen
 • Uitgeverij: UNIVERSITEIT ANTWERPEN
 • Inhoudsopgave:

  Inleiding. 2

  1.      Afbakening onderwerp. 2

  1.1 Arbeidsongevallenrecht. 2

  1.2 Stelsel van tegemoetkomingen aan gehandicapten. 3

  2.      Begrip hulp van derden. 3

  2.1 Omschrijving. 3

  2.2 Situering. 4

  2.3 Oorsprong. 5

  2.4 Soorten hulp van derden. 5

  2.4.1 Assisteren of overnemen. 5

  2.4.2 Stimuleren. 5

  2.4.3 Toezicht houden. 6

  2.5 Actieve hulp?. 6

  3.      Onderscheid met andere schadeposten. 7

  3.1 De economische waarde in het huishouden. 7

  3.2 De prothesen en hulpmiddelen. 8

  3.3 De (para-)medische kosten. 9

  4.      Wie verleent de hulp?. 9

  4.1 Vrije keuze. 9

  4.2 Hulp verleend door familieleden. 10

  4.2.1 Geen onaanvaardbaar voordeel voor de aansprakelijke. 10

  4.2.2 Billijkheid. 10

  4.2.3 Geen alternatieven. 11

  4.3 Eigen recht van de derde op schadevergoeding?. 11

  4.3.1 Waarom zou hier nood aan zijn?. 11

  4.3.2 Hof van Cassatie 6 november 2010. 12

  4.3.3 Bedenkingen. 13

  5.      Begroting. 14

  5.1 In concreto. 14

  5.2 Ex aequo et bono. 16

  5.3 Naar de toekomst toe. 16

  Conclusie. 17

  Bibliografie. 18

  Rechtspraak. 18

  Rechtsleer. 19

   

 • Type uitgave: scriptie/thesis
Dr. Michel Van Loo

Dr. Michel Van Loo is een onafhankelijk medisch expert en is aan geen enkele verzekeringsmaatschappij verbonden.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.