Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Ebook: Arbeidsongeval expertise in mensentaal

De bedoeling van dit boekje is om het slachtoffer wegwijs te maken. 

In mensentaal !

Dokter Mike-Michel Van Loo en collega’s van Centrum Letsel&Schade Expertise hebben een jarenlange ervaring in de behandeling van dossiers van arbeidsongevallen. Uit de grote hoeveelheid archief materiaal is een keuze gemaakt. De meest voorkomende vragen sinds jaren therapie en verdediging zijn opgelijst.

Met de bedoeling het slachtoffer snel en doeltreffend te helpen werden in dit boekje de voornaamste pistes opgenomen. Er worden bewust bepaalde onderwerpen overgeslagen (zoals het dodelijk ongeval). Ook berekeningswijzen van wettelijke vergoedingen laten we over aan de gespecialiseerde diensten. We bedanken nogmaals de maatschappelijk werkers van het FONDS ARBEIDSONGEVALLEN ( thans Fedris) die kosteloos de slachtoffers te woord staan in de regionale loketten.

In de schoot van INSTITUUT MEDISCHE VERDEDIGING is het initiatief ontstaan om de patiënt in gewone mensentaal te documenteren. Er is in de werkgroep vastgesteld dat dezelfde vragen systematisch voorkomen in het dokterskabinet. Deze samenvatting zal nuttig zijn voor elke arts, kinesist, maatschappelijk werker. We kunnen niet voor iedereen een volledig antwoord geven.

In een streven naar eenvoud wordt eenvoudige terminologie gebruikt. De vakpersonen die in dit boek daar wel naar zoeken vinden zeker hun gading in de databanken van de gespecialiseerde bibliotheken, google, allerhande publicaties. We kunnen de vaklieden zoals dokters, advocaten, vakbonden, via andere wegen zeker helpen bij het opstellen van vorderingen voor de rechtbank. Wij doen de medische omkadering. We geven ook bijstand voor het goed verloop van de medische expertise.

Voor degene die meer gedetailleerde informatie wil: u kan ons team van Centrum Letsel Schade Expertise via mail vragen stellen. Al degenen die werkzaam zijn in de behandeling van arbeidsongevallen worden uitgenodigd om ons te documenteren met informatie die voor ons boekje van dienst kan zijn. Het slachtoffer is ermee gediend. De geneeskunde evolueert . Nuttige voorbeelden uit de rechtspraak en expertise beslissingen zijn welkom. Stuur ons uw opmerkingen gerust op. We houden ook rekening met uw correcties of vernieuwingen die ons worden gesignaleerd.

Dokter Michel Van Loo

Dokter Jan Claessens

Dokter Serge Privalenko

Met dank aan advocaat Ward Van Loo. Deze letselschade advocaat werkte mee aan de informatie rond wetgeving.

---

U kan het ebook door hier te klikken gratis downloaden.

Aanvullende informatie

 • Auteur: Dr. Michel Van Loo & co
 • Uitgeverij: Eigen uitgave
 • Inhoudsopgave:

  INHOUDSTAFEL
  VOORWOORD VAN DE AUTEURS 2
  TITEL 1. TEN GRONDE - TOPICS 6
  TITEL 2 -HOE WORDT MIJN ONGESCHIKTHEID VERGOED ? 9
  TITEL 3 WAT WORDT NIET VERGOED? 13
  TITEL 4. VERZEKERAAR BETWIST OORZAKELIJK VERBAND DUS MEDISCHE EXPERTISE 18
  TITEL 5. EXPERTISE : HOE VERLOOPT DAT ? 20
  TITEL 6. BEROEPSGEHEIM 21
  TITEL 7. VOORAF BESTAAND FUNCTIONEEL LETSEL 24
  TITEL 8 29
  VERERGERING IN DE PERIODE NA ONGEVAL TIJDENS HERZIENINGSTERMIJN VAN DRIE JAREN 29
  TITEL 9 WELKE MEDISCHE BEHANDELINGEN MOETEN VERGOED WORDEN ? 31
  TITEL 11. ARBEIDSONGESCHIKTHEID TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 34
  TITEL 12. - ARBEIDSONGEVAL VERERGERT NA VERGOEDING IN EERSTE FASE 37
  TITEL 13. WELKE VERGOEDINGEN WORDEN AAN U BETAALD IN TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 39
  TITEL 14 42
  KENNISGEVING GENEZENVERKLARING / DRIE JAAR HERZIENINGSTERMIJN - HOGER BEROEP 42
  TITEL 15 44
  BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID – DEFINITIE EN WIJZE VAN BEREKENEN 45
  TITEL 16 – MEER DOORTASTENDE ANALYSE VAN WAARDE METER BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID = BAO 49
  TITEL 17 - CONSOLIDATIE DATUM DEFINITIE 56
  TITEL 18 59
  GEREGELDE HULP VAN EEN DERDE PERSOON 59
  TITEL 19-VERERGERINGSBIJSLAG 62
  TITEL 20 63
  CUMUL VERGOEDINGEN RIZIV – WERKLOOSHEID- GEMEEN RECHT – INVALIDITEIT 63
  TITEL 21 65
  VERPLAATSINGSKOSTEN 65
  TITEL 22 WETGEVING 76
  TITEL 23 84
  BIJZONDERE BIJSLAG 84
  TITEL 24. VERGELIJKING VERGOEDING POSTEN GEMEEN RECHT/ ARBEIDSRECHT 86
  TITEL 25- TITEL NUTTIGE LINKS 90
  TITEL 26 – MODELLEN VOOR DE PRAKTIJK ( IN VOORBEREIDING) 90
  TITEL 27 - FAQ-MEEST VOORKOMENDE VRAGEN ( IN VOORBEREIDING) 91
  TITEL 28 - BRONNEN RECHTSLEER EN INFORMATIE ALLERHANDE ( IN VOORBEREIDING) 91

 • Type uitgave: boek
Michel Van Loo

Dr. Michel Van Loo is een onafhankelijk medisch expert en is aan geen enkele verzekeringsmaatschappij verbonden.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.