Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Toon items op tag: rechtsplegingsvergoeding

De rechtsplegingvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij (art. 1022 Ger.W.).

Deze is logischerwijze te betalen door de partij die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.