Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Bereikbaar iedere werkdag van 09:00u tot 18:00u op 0477 35 60 76

Dr. Michel Van Loo

Dr. Michel Van Loo is een onafhankelijk medisch expert en is aan geen enkele verzekeringsmaatschappij verbonden.

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Whiplash betekent letterlijk 'zweepslag'.

whiplashDe 'whiplashbeweging' is een plotselinge slingerbeweging van het hoofd en de nek ten opzichte van de romp. Als u in een auto van achter wordt aangereden, kan zo'n beweging zich voordoen.

Whiplashklachten kunnen zeer vervelend zijn. Hoewel het merendeeel van de patiënten binnen een jaar ook weer klachtenvrij is, is er ook een groep van mensen die (veel) langer met klachten als nekpijn, hoofdpijn, duizeligheid en/of concentratie- en geheugenstoornissen te kampen heeft.

Mensen met whiplashklachten voelen zich vaak niet begrepen door de buitenwereld. Aan de buitenkant is immers meestal niets te 'zien', waardoor de omgeving al snel aanneemt dat er dus ook niets aan de hand is. 

In augustus 2010 verscheen een interessant artikel in de bijlage "Netto" bij het dagblad "De Tijd" waaruit wij graag onderstaande passage even citeren:

U kunt zich bij een minnelijke of gerechtelijke expertise ook laten bijstaan door uw huisarts. (...) Zo niet, doet hij er goed aan om u door te verwijzen naar een gespecialiseerde bijstandsarts, die samen met hem het dossier kan samenstellen. De kans bestaat ook dat uw huisarts, gezien de vertrouwensband met u, eventuele conflictsituaties liever vermijdt als het resultaat van de expertise voor u onvoldoende is. Een onafhankelijk bijstandsarts kan de zaak meer vanop een afstand benaderen.

Hieronder kan u een link vinden naar het volledige artikel.

 

De indicatieve tabel is in België een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. Die lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bvb. de morele schade).

Hieronder vindt u de download link naar het informatieve artikel over de indicatieve tabel in het NJW.

Deze is ondertussen vervangen door de versie van 2016 die u kan raadplegen door hier te klikken

Wat is letselschade?

krukkenLetselschade of Letsel is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeluk betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.

Schadeverhaal

In België en Nederland heeft uitsluitend de gewonde, ook wel de benadeelde genoemd, recht op vergoeding van zijn of haar letselschade indien een ander aansprakelijk is. Een uitzondering op die regel zijn de kosten die een ander voor de benadeelde betaalt, evenwel op voorwaarde dat de benadeelde die kosten zelf ook had kunnen vorderen. Dit wordt ook wel verplaatste schade genoemd. Shockschade is ook een vorm van schade die aan een ander dan de benadeelde zelf kan worden toegekend. Ook de werkgever van een gewonde kan de kosten van doorbetaald loon verhalen. (Sociale) verzekeraars hebben ook recht op verhaal van hun uitkeringen.

Aansprakelijkheid

Voordat er schadevergoeding kan worden uitgekeerd, zal de tegenpartij eerst de aansprakelijkheid 'gaaf en onvoorwaardelijk' moeten erkennen.

In deze fase ontstaat vaak al discussie en via een dagvaarding kan de tegenpartij in rechte worden betrokken, waarna de rechtbank kan verklaren dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de verschenen en toekomstige schade.

Zodra de aansprakelijkheid is erkend, kan de belangenbehartiger van het slachtoffer om voorschotten op de schadevergoeding vragen bij de aansprakelijke tegenpartij (de verzekeraar).

Causaliteit

Tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis (meestal een ongeval) en de letselschade zal een oorzakelijk verband moeten zijn, anders komt de letselschade niet voor vergoeding in aanmerking. Men spreekt van medische causaliteit als het gaat over het oorzakelijk verband tussen de gezondheidsklachten en een ongeval.

Wanneer door een onrechtmatige daad een risico in het leven is geroepen of is verhoogd, en dit risico verwezenlijkt zich, is daarmee het causaal verband tussen de gedraging en de schade in beginsel gegeven, behoudens de mogelijkheid tot tegenbewijs voor de aansprakelijk gestelde persoon. Dit betekent dat het letsel waarvan beweerd wordt dat dit is opgelopen door het ongeval, duidelijk als gevolg van het ongeval moet zijn.

Is er sprake van een feitelijke bewijsbare relatie tussen de oorzaak en de uiteindelijke schade, dan is voldaan aan het primaire vereiste voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Deze relatie staat bekend als het conditio sine qua non- verband, wat betekent dat er zonder ongeval geen schade zou zijn geweest.

Als je eerder een ongeval hebt gehad en je ten gevolge van dit eerdere ongeval letselschade hebt opgelopen, dan kan de tegenpartij de preëxistente (eerdere) klachten zien als een verklaring voor de huidige klachten. Dit is mogelijk ook al vond dat eerdere ongeval jaren geleden plaats. De tegenpartij ontkent hiermee, dat je huidige klachten zijn te wijten aan het ongeval waarvoor zij aansprakelijk is gesteld.

Echter, als je volledig was hersteld van het eerdere ongeval op het moment dat je het tweede (nieuwe) ongeval overkwam en je kunt dit ook aantonen door middel van medische stukken en/of verklaringen, dan zullen de eerdere gezondheidsklachten geen problemen opleveren bij het vaststellen van het causale verband. Ook als het nieuwe ongeval de reeds bestaande klachten heeft verergerd, zal dit geen problemen opleveren bij het aannemen van het causale verband.

De medische informatie

Vaak als er een causaliteitsprobleem is ontstaan of als men wil voorkomen dat later alsnog het oorzakelijk verband tussen gezondheidsklachten en het ongeval zou worden bestreden, zal de medische informatie uitkomst kunnen bieden.

Hieronder verstaan we de informatie van het ziekenhuis waar het slachtoffer mogelijk opgenomen is geweest, de informatie van de huisarts en overige behandelaars die het slachtoffer naar aanleiding van het ongeval heeft bezocht. Deze informatie is van belang om de omvang van de (lichamelijke) schade te beoordelen en controle te hebben op het verloop en de voortgang van uw genezing. Het levert tevens het noodzakelijke bewijs tussen het ongeval en de klachten en beperkingen ten aanzien van de diverse schadeposten.

michel_van_loo_vertical_smallDe medische expertise

Als er voldoende informatie uit de behandelende sector aanwezig is, kan een medisch specialist worden ingeschakeld om een expertise te verrichten. Deze beantwoordt dan schriftelijk in een rapport vragen van de letselschaderegelaar/letselschadeadvocaat van de cliënt en/of vragen van de tegenpartij (de verzekeraar). Het doel van een medische expertise is inzicht te krijgen in de mate van het letsel waarvoor het letselschadeslachtoffer een schadevergoeding vordert. Ook moet worden beantwoord of er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval in relatie tot de schade en de ernst van de beperkingen. Hiervoor dient een onafhankelijk oordeel verkregen te worden en mag niet alleen uitgegaan worden van het medisch dossier van de behandelende artsen. De expert dient deze stukken wel mee te wegen in zijn beoordeling. Daarnaast doet de medisch expert zijn eigen onderzoek.

Gaat de expertise in onderling overleg met de tegenpartij (de verzekeraar), dan spreken we over een duale expertise. Is dit niet het geval, dan hebben we het over een eenzijdige expertise. Een eenzijdige expertise heeft minder bewijskracht dan een duale expertise. Wordt er in het kader van een verzoekschriftprocedure een expert toegewezen door de rechtbank, dan wordt aan de uitspraken van deze expert een zeer grote waarde gehecht. Er kan afhankelijk van de ernst van het letsel om meerdere medische expertises gevraagd worden, bijvoorbeeld wanneer iemand zowel orthopedisch als neuropsychologisch letsel heeft.

Bron: wikipedia

Michelvanloo2016Dokter Michel Van Loo heeft een jarenlange ervaring  met het verdedigen en bijstaan van slachtoffers met letsels ten gevolge van allerhande ongevallen en levert advies in verband met invaliditeit en medische expertise.

Michel Van Loo is doctor in de geneeskunde, volbracht de universitaire postacademische opleiding gerechtelijk expert (P.A.O. Gerechtelijk Expert) en is officieel erkend geneesheer-specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise.

Schadeberekening voor uw letsel: rug, nek, hoofd, enz...inkomstenverlies, kosten operatie, arbeidsongeschiktheid, huishoudschade, invaliditeit, persoonlijke schade, enz....

Bereikbaar iedere werkdag van 09:00u tot 18:00u
op 0477 35 60 76

Bezoek mogelijk op onderstaande adressen:

Praktijk Schilde:

          

Praktijk Berchem:

Blijde Inkomst 36

2970 's Gravenwezel (Schilde)

          

Jos Ratinckxstraat 5 bus 50 (glv) 

2600 Berchem

 Link Google Maps            Link Google Maps

 

Download mijn ebook

ebook

Dokter Van Loo schreef met enkele collegae een interessant ebook met de titel "Arbeidsongeval expertise in mensentaal". Klik hier voor meer info over dit gratis ebook!

Help ook andere slachtoffers van letselschade

qr sallyWanneer slachtoffers van een ongeval meegenomen worden in de wereld van verzekeringen, raadsartsen en onderzoeken dan worden ze vaak geconfronteerd met extra uitdagingen. De administratie, het herplannen van de familieagenda in functie van het fysisch revalideren. En ondertussen het ongeval dat hen is overkomen proberen te verwerken.

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers fysische maar ook psychische klachten ontwikkelen net na het ongeval en dat deze klachten soms verergeren na verloop van tijd. Concentratieproblemen, slaapproblemen, minder sociale contacten, prikkelbaar, het ongeval herbeleven, .... Het is maar een greep uit de klachten die vermeld worden en soms ook nog een lange tijd na het ongeval.

Wanneer het psychisch lijden een weerslag heeft op de persoon en zijn omgeving dan ziet het slachtoffer soms door de bomen  het bos niet meer.

Voel je je aangesproken door deze stelling en wil je hier graag jouw mening en ervaring over delen dan kan je de vragenlijst invullen die je hier terugvindt.Na het invullen van de vragenlijst kan je aangeven of je nog verder betrokken wil worden. Er vindt dan een interview plaats waarbij de vragenlijst wordt overlopen en er langer wordt stil gestaan bij de ervaring. Met dit onderzoek probeer ik zicht te krijgen op deze stelling en ook op het verloop van de evaluatie van psychisch lijden, meer bepaald door de verzekeringsmaatschappijen. De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en een eventueel vervolggesprek een uur. Het is een kleine investering voor iets waar velen mee geholpen kunnen worden.

Klik hier voor de link naar de vragenlijst of scan de QR code.

 
Pagina 4 van 4

Copyright © 2013. All Rights Reserved.