Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Toon items op tag: geweld

Indien de dader onbekend of onvermogend blijkt, is het billijk dat de staat de slachtoffers mee vergoedt. Deze financiële tegemoetkoming zal heden het aangerichte leed volledig kunnen goedmaken.

U kunt zich wenden tot het staatsfonds, dat heet FONDS Financiële Hulp aan slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden. Dit administratief rechtscollege te Brussel gaat na of de staat financieel kan tussenkomen en bepaalt het bedrag van deze hulp.
Het kan alleen slaan op compensatie voor lichamelijke letsels, vergoeding na een uitspraak van een rechtbank of een hof van beroep. Het betreft een tussenkomst nadat het bedrag waartoe iemand is veroordeeld niet kan worden gerecupereerd. Of wanneer de dader onbekend is. Dan moet geen vonnis worden afgewacht.

Het vonnis is tegen de onwillige dader, niet tegen het Fonds !

Het gaat niet om vergoeding in geval van arbeidsongeval tegen een verzekeringsmaatschappij.
Wel mogelijk tegen een werkgever die in een arbeidsongeval is veroordeeld om de werknemer te vergoeden. De blijvende arbeidsongeschiktheid en morele schade zijn wel onderscheiden begrippen.

Als u uw schade wil laten begroten in cijfers is de bijstand van een medisch expert nuttig. Een arts gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskunde kan uw dossier klaarmaken om neer te leggen aan het FONDS.

 

Volledig artikel bij "download bijlagen" hieronder

geweld v2Een blessure voortkomend uit bijvoorbeeld supportersgeweld bij een bezoekje aan uw favoriete voetbalclub, een familieruzie of caferuzie die ontaardt in een vechtpartij, geweld bij een carjacking of andere overval... Bij gewelddadige situaties kan gemakkelijk letsel ontstaan door toedoen van andere mensen. 

In de praktijk is het soms moeilijk voldoende bewijs voor het onrechtmatig handelen voor te kunnen leggen. Het is van groot belang dat u dus direct bewijs verzamelt. 

Bij het aansprakelijk stellen van een derde voor de door u geleden schade komt u vaak in conflicterende situaties al dan niet met de verzekeraar van de tegenpartij. Het slachtoffer kan van zijn behandelend arts of spoedarts een duidelijke beschrijving vragen. De verzekeringsdokter of wetsdokter zal hier later naar vragen. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.