Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Fonds Financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

Indien de dader onbekend of onvermogend blijkt, is het billijk dat de staat de slachtoffers mee vergoedt. Deze financiële tegemoetkoming zal heden het aangerichte leed volledig kunnen goedmaken.

U kunt zich wenden tot het staatsfonds, dat heet FONDS Financiële Hulp aan slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden. Dit administratief rechtscollege te Brussel gaat na of de staat financieel kan tussenkomen en bepaalt het bedrag van deze hulp.
Het kan alleen slaan op compensatie voor lichamelijke letsels, vergoeding na een uitspraak van een rechtbank of een hof van beroep. Het betreft een tussenkomst nadat het bedrag waartoe iemand is veroordeeld niet kan worden gerecupereerd. Of wanneer de dader onbekend is. Dan moet geen vonnis worden afgewacht.

Het vonnis is tegen de onwillige dader, niet tegen het Fonds !

Het gaat niet om vergoeding in geval van arbeidsongeval tegen een verzekeringsmaatschappij.
Wel mogelijk tegen een werkgever die in een arbeidsongeval is veroordeeld om de werknemer te vergoeden. De blijvende arbeidsongeschiktheid en morele schade zijn wel onderscheiden begrippen.

Als u uw schade wil laten begroten in cijfers is de bijstand van een medisch expert nuttig. Een arts gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskunde kan uw dossier klaarmaken om neer te leggen aan het FONDS.

 

Volledig artikel bij "download bijlagen" hieronder

Aanvullende informatie

 • Inhoudsopgave:

  Uitkering in geld.

  Wie komt in aanmerking?

  Welk hulp

  De voorwaarden

  Welke schade komt in aanmerking?

  Waar houdt de commissie verder rekening mee?

  Wanneer en hoe het verzoek indienen?

  Verloop van de procedure

  Financiële hulp aan occasionele redders

  De voorwaarden

  welke schade komt in aanmerking?

  wanneer en hoe het verzoek indienen?

  Vergoeding van slachtoffers van feiten gepleegd in het buitenland

  Nuttige adressen

 • Type uitgave: andere
Michel Van Loo

Dr. Michel Van Loo is een onafhankelijk medisch expert en is aan geen enkele verzekeringsmaatschappij verbonden.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.