Herverzekering van een overheidsbestuur heeft geen gezag in de procedure.

Gemeenteraden (ééngemeentezone) en politieraden (meergemeentezones)mogen zich laten herverzekeren voor de kosten van arbeidsongevallen.Omzendbrief nr. 429 van 6 maart 1996 geeft de rol van beide partijen […]