Een nieuwe weg voor slachtoffers van medische ongevallen

Wat is een MOZA? De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg introduceerde een nieuw subjectief vergoedingsrecht voor […]