Minnelijke en gerechtelijke expertise

1. MINNELIJKE EN GERECHTELIJKE EXPERTISE Zodra een lichamelijke schade zich voordoet, kan een geneesheer eenzijdig door de schadelijdende partij aangesproken worden. Deze minnelijke expertise strekt […]