Reglement HERZIENING EN VERERGERING na arbeidsongeval voor het personeel van de Politie

Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de medische expertise (Medex) in uitvoering van art. X.III.10. §3 van het KB van 30/3/2001 tot regeling […]