Centrum Letsel & Schade

Specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Reglement HERZIENING EN VERERGERING na arbeidsongeval voor het personeel van de Politie

Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de medische expertise (Medex) in uitvoering van art. X.III.10. §3 van het KB van 30/3/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de Politie (BS 31/3/2001).

Download dit reglement als PDF hier.

 

Aanvullende informatie

 • Auteur: Medex
 • Inhoudsopgave:

   

  1. Definities.....................................................................................2
  2. Een aangifte arbeidsongeval indienen .........................................4
  2.4. Termijn voor de indiening van de aangifte bij Medex.......................4
  3. Rol van Medex .............................................................................5
  3.1. Onderzoeksopdracht........................................................................5
  3.1.1. Consolidatie van de dossiers door middel van een genezingsgetuigschrift ...........5
  3.1.2. Medisch onderzoek ................................................................................................6
  3.2. Medische zorgen ..............................................................................9
  3.3. Medische kosten en verplaatsingskosten.........................................9
  3.4. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een
  arbeidsongeval .........................................................................................9
  3.4.1. Hoe wordt Medex op de hoogte gebracht van een tijdelijke afwezigheid ten
  gevolge van een arbeidsongeval?...........................................................................................9
  3.4.2. Afwezigheden na consolidatie..............................................................................10
  3.5. Herziening op basis van een verergering of een vermindering van de
  arbeidsongeschiktheid............................................................................10
  3.5.1. Termijn..................................................................................................................10
  3.5.2. Vormvereisten ......................................................................................................11
  3.5.3. Medisch onderzoek ..............................................................................................11
  3.6. Ambtshalve herziening ..................................................................11
  3.6.1. Termijn..................................................................................................................11
  3.6.2. Procedure .............................................................................................................11
  3.7. Verergeringsbijslag .......................................................................12
  3.7.1. Termijn..................................................................................................................12
  3.7.2. Formele eisen .......................................................................................................12
  3.7.3. Medisch onderzoek ..............................................................................................13

 • Type uitgave: andere
Michel Van Loo

Dr. Michel Van Loo is een onafhankelijk medisch expert en is aan geen enkele verzekeringsmaatschappij verbonden.

Meer in deze categorie: « Beroepsziekten

Copyright © 2013. All Rights Reserved.